Reversere bilag i bankstyringsmodulen

Trenger du å reversere et bilag du har ført under bankstyring gjør du dette på følgende måte.

Hent opp bilaget du skal reversere ved å gå på Bankstyring-Transaksjoner.

 

reversering1

Trykk deretter på Behandlinger-Reverser 

reversering 2

Bilaget blir ført motsatt vei da beløpet legger seg med negativt fortegn.

Reversering 3

Trykk deretter Oppdater for å bokføre bilaget.