Skattemessige avskrivninger Driftsmiddel (Saldoavskrivning)

Vi ser her på hvordan en kan beregne skattemessigverdi av anleggsmidler i Visma.net. Det første en må gjøre er å opprette en avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger. Detaljer vedrørende dette følger nedenfor.

Skattemessige avskrivninger

Figur 1 - Trykk på plusstegnet for å opprette nye avskrivingsbok (1). Legg inn nummer på avskrivningsbok (2), beskrivelse (3), ingen hake for bokføring til hovedbok (4). Videre velg fast dag for halv periode metode (5) og velg 0 for Dag i halv periode (6)Trykk på lagre (7), og deretter på kalender (8).

skattemessige avskrivninger2

Figure 2 - Oppsett av avskrivningskalender for avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger.  Trykk på drilldownpil for periodetype (9), velg egendefinerte antall perioder (10), og sett antall perioder til en (11). Videre trykk på generere perioder (12) og lagre (13).

skattemessige avskrivninger 3

Figur 3 - Huk av for å generere kalender for driftsmidler for avskrivningsbok nr 2 og trykk på behandle.

skattemessige avskrivnninger 4

 

Figur 4 - Neste steg er å gå til FA2010PL (driftsmidler klasser). Trykk deg så inn på klasser som skal avskrives skattemessige også.  Viser her hva en må gjøre for klasse A - velger klasse (15) og fane Avskrivningsinnstillinger (16). Deretter må en trykke på plusstegnet på fanen du står på (17) og legge opp avskrivningrivningsbok nr 2 (18) som er opprettet. Kontrollere at økonomisk levetid er korrekt (19). Pass på at avskrivningsbok nummer 2 ikke har hake for oppdatering til hovedbok (20). Videre må du legge på Klassemetode (21); legger her opp  SA33 (22) - 33 prosent saldomessige avskriving ved årestslutt. Punkt 23, 24, 25 og 26 viser resterende steg.

 

Viktig å påpekte at valgt klassemetode ikke er er konsistent med skatteloven for driftsmiddel klasse. Detaljer vedrørende skattemessige avskrivninger finner du her.