Tømme avgiftskontoer mot oppgjørskonto for mva

I Financial har vi en egen leverandør som er en avgiftsleverandør. Ved avslutning av mva oppgave tømmes mva kontoene automatisk mot oppgjørskontoen. Denne artikkelen forklarer hvordan dette gjøres.

Som standard i systemet ligger mva leverandøren inne med leverandørnummer 49999. Denne leverandøren er knyttet mot konto 2740- oppgjørskontoen for mva istedetfor 2400.

oppgjørskonto

Når du avslutter en mva oppgave blir det ført på denne leverandøren.

Det blir da opprettet en inngående faktura på leverandøren om du skal betale mva. Dersom du har penger tilgode blir det opprettet en kreditnota.

Etter at du har avsluttet mva oppgaven (Først Avgifter-Klargjør avgiftsoppgave, Deretter avslutte den via Behandle avgiftsoppgave) kan du se hvordan mva har blitt tømt.

Når avgiftsrapporten er avsluttet og sendt til Autopay og fakturaen er opprettet så kan du betale den via Autopay. (for å hente kidnummer som du kan legge på denne manuelt går du på Avgifter-Behandling-Altinnstatus. Der er det en kolonne for kidnummer som du kan kopiere og legge inn på den inngående fakturaen før den sendes over til Autopay.)

Har det blitt opprettet en inngående kreditnota så føres betalingen mot denne via Bankstyring-Behandle inngående betalinger. Der ligger betaling fra skattemyndigene som du linker mot kreditnotaen under fanen oprett betaling.

OBS!!! Det er veldig viktig at du ikke gjør noen føringer manuelt mot 2740. Det er bare den første terminen hvor du har en saldo fra IB hvor dette kan gjøres. Ellers foregår alt på mva leverandøren.

 

Tømme mva konto1

Under fanen Leverandørbilag kan du se hva som har blitt generert:

 

tømme mva konto 2

Selve fakturaen ser slik ut:

tømme

Bilaget i hovedboken ser slik ut:

 

tømme2