Varemottak på feil leverandør i Visma.Net ERP

Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan rette opp i mottak som er gjort på feil leverandør

For å løse opp i dette lager vi en retur av det opprinnelige mottaket og påser at årsakskoden er riktig i forhold til hva vi skal gjøre. Et varemottak i Visma.Net ERP føres standard debit 1460 varelager, kredit 2961 annen påløpt kostnad, returen blir imidlertid standard satt til kredit 1460/ debit 4000, derfor må vi endre årsakskoden systemer foreslår når mottaket skal "annulleres".

  • Lage retur av varemottaket
  • Påse at årsakskoden er korrekt
  • Oppdater retur

Klikker du på forespørsler og videre inn på bunten til varelagerdokumentet vil du se hvilke føringer som er gjort.

1

 

 

2

 

Selve returen kan lages ved å bruke Clip Board funksjonen (se her), videre må du passe på at årsakskoden som benyttes på mottaket er riktig i forhold til hva du vil gjøre. Systemet foreslår normalt årsakskode 2 med konto 4000, som blir feil i vårt eksempel siden vi skal annullere mottaket.

 

5

 

Om du ikke har en årsakskode du kan bruke kan du lese her

Videre legger vi årsakskoden på linjene - denne kan ligge lengere bortover hos deg, trykk på kolonnevelgeren eller scroll til høyre for å finne feltet.

8-1

Oppdaterer du bilaget vil regnskapsdetaljene se slik ut etterpå:

6