Purreprosess i Visma.Net ERP

Denne artikkelen viser hvordan du lager purringer og posterer innbetalinger av purregebyrer i Visma.Net ERP

Det første du må gjøre er å konfigurerer oppsettet for purringer. Trykk her for å se artikkel for konfigurasjon.

"Klargjør betalingsvarsler" funksjonen lar deg bestemme hvilke bilag du skal purre.

klargjør

Dette gir deg en oversikt over alle bilagene som har forfalt og du kan fra denne menyen velge hva som skal purres. Huk av for den kunden du vil opprette dokumenter for og klikk behandle.

Velg hva

Neste steg er å bekrefte purringene og sende de, dette gjøres fra Skriv ut / oppdater betalingsvarsler vinduet.

Skriv ut og oppdater

Her huker du også av for de du vil bekrefte (oppdatere) og trykker behandle.

oppdater
Betalingsvarslene er nå laget og du kan klikke "skriv ut betalingsvarsel" for å lagre eller "betalingsvarsel på e-post" for å sende på epost (dette valget sender til mailen på kundekortet)
 

 

skriv ut eller send

Trykker du på "Vis betalingsvarsel" kan du også se på selve betalingsvarslingen.

5

 

6