Hvordan legge opp selgere og provisjon?

Denne artikkelen viser hvordan du i Visma Net legger opp selgere med provisjon og hvordan du kan angi standard selgere på kunder.

  • Legge opp selgere
  • Bestemme provisjon
  • Knytte mot kunder

Det første du må gjøre er å legge til selgerne dine, dette gjøres fra valget "Selgere"

 

søk

I dette skjermbildet må hver selger ha et nummer, videre fyller du ut navnet, standard provisjon og eventuelt kostnadsbærer du vil ha på hver enkelt selger. På linjene angir du hvilke kunder denne selgeren skal dukke opp.

Selgere

Du kan også angi på kundekortet hvilke selgere som skal få provisjon for salg på denne kunden.

Legge til selgere

Når du har lagt inn denne informasjonen vil du få muligheten til å legge til selgere på salgsordre linjer. På kundekortet har du også en avkryssing som heter "Standard":

standar

 

Kundekort
 
Har du krysset av denne for en av selgerne vil systemet automatisk foreslå selgeren når du oppretter en salgsordre på denne kunden. I dette eksempelet har for eksempel Jørn to kunder, "En eller annen kunde" og "Amundsen Elektriske Fiksfakserier AS", hver gang det opprettes en salgsordre på en av disse kundene vil systemet automatisk foreslå Jørn som selger.

 

Salgsordre 1

For at det skal beregnes provisjon av salget må du krysse av for avkryssingen "provisjons betalt" på linjene på salgsordren, dette bestemmes på linjen for at du skal kunne sile ut eventuelle varelinjer du ikke vil bergene provisjon på. Ser du videre bort på "Provisjon" fanene under salgsordren vil du se hva som er grunnlaget for provisjonen, hvilken sats som ligger til grunn og hva som er beregnet provisjon.

 

Provisjon

 

 

Les mer om provisjonsberegning i Visma Community