Cloud Collect integrasjon

Denne artikkelen viser hvordan du overfører fordringer til innfordring fra Visma net med Cloud Central purrintegrasjon

I Visma.net benyttes purrerutinen til å velge hvilke fordringer som overføres til innfordringsselskapet automatisk. Se her for egen artikkel om purreprosess i visma.net ERP. (legg merke til at du ikke trenger å sende betalingsvarslene på epost, ettersom disse overføres til inkasso)

Flyt

Flyt: I henhold til norsk lov må det gå 14 dager før første purringen kan sendes fra innfordringsselskapet. Betalingen fra kunde som gjøres i dette tidsrommet, gjøres opp direkte mot din bankkonto. Går fordringen videre til inkasso kommer oppgjøret til innfordrinsselskapet. integrasjonen oppdatere betalinger begge veier, blir betalingen registrert hos dere igjennom autpay ("som vanlig") overføres den til inkassoselskapet - blir den betalt inn til inkassoselskapet blir den overført tilbake til din reskontro i visma.net. Reskontroen er derfor alltid oppdatert begge steder så du kan se hva som er betalt.

Fakturering skjer på vanlig måte fra visma.net ERP. Forfallsdato på faktura styrer videre prosessen for når fordringen overføres til inkasso - se artikkel over.

Kreditnota opprettes på vanlig måte og må matches mot fakturaen, den overføres da automatisk til forsikringsselskapet og oppdatere statusen der. Se egen artikkel for kreditering av faktura her.

Innbetalinger: siden innbetalingene fra kunden enten kan komme direkte til deg eller til inkassoselskapet ( avhengig av om det er opprettet en inkassosak eller ikke) må reskontro speiles i systemet til inkassoselskapet. Betalinger før inkasso kommer direkte til din konto og oppdater automatisk reskontro i Visma.net og hos innfordirngsselskapet. Betalinger etter inkasso går til innfordringsselskapet og oppdaterer reskontro i Visma.net og føres mot en egen oppsatt balansekonto ( f..eks. 1510 - Bahs fordringer) i påvente av oppgjøret fra innfordringsselskapet.

Saksnummer hos innfordringselskapet finner du igjen på fakturaen her

fil

Utelate fordringer fra purreprosessen

Inne på fakturaen kan du velge avkryssingen "utelat fra prosessen for betalingsvarsler" , blir dette haken satt på vil ikke dette bilaget synes når du skal opprette betalingsvarsler og derfor ikke kunne overføres.

visma fakturabildet - utelat fra prosessen for betalingsvarsler