Føring ulike bilagstyper Visma.net ERP

Denne artikkelen forklarer deg hvordan du skal føre ulike type bilag i systemet.

Visma.net ERP er et modulbasert regnskapssystem. Det er ingen bilagsregistrering her hvor man kan føre alle typer bilag uavhengig av modul. Det er veldig viktig at man fører bilagene i den modulen hvor de hører hjemme. Denne artikkelen skal hjelpe deg som kunde til å føre bilagene riktig.

 

KUNDERESKONTRO

Utgående faktura: Hvordan opprette utgående faktura i Visma.net ERP

Reversere faktura: Hvordan kreditere faktura i Visma.Net ERP?

Reversere kreditnota: Reversere utgående kreditnota

Debetnota: Hvordan føre bilagstypen Debetnota

Forhåndsbetaling manuell: Forhåndsbetaling (Manuell)

Betalinger manuelt: Manuelle betalinger i kundereskontro

Betalinger via inngående betalinger bildet: Inngående betalinger som ikke er matchet

Avskrive småbeløp uten mva: Avskriv Saldo

Føre gebyrer: Hvordan føre purregebyr

Repeterende transaksjoner: Repeterende transaksjoner kundereskontro

Føring innbetaling med gebyr: Behandle inngående betalinger med gebyr

Dele opp samleinnbetalinger: Dele opp samleinnbetalinger og matche mot ulike kunder

Kunderefusjon via Autopay:  Kunderefusjon via Autopay

 

LEVERANDØRRESKONTRO

Inngående faktura (fra fakturainnboks): Fakturainnboks i Visma.net ERP

Inngående faktura: Hvordan opprette inngående faktura i Visma.net ERP

Reversere inngående faktura: Hvordan kreditere faktura i Visma.net ERP?

Inngående kreditnota: Hvordan opprette inngående kreditnota i Visma.net ERP

Reversere inngående kreditnota: Reversere inngående kreditnota

Betalinger via Autopay: Hvordan betale til en leverandør via systemet

Betalinger manuelt: Manuelle betalinger i leverandørreskontro

Annullere manuelle betalinger: Annullere manuelle betalinger

Utbetalinger via. Visma.net Autopay: Utbetalinger via. Visma.net Autopay

Forskuddsbetalinger: Forhåndsbetalinger via Autopay og manuelt

Føring gebyrer ved manuell betaling: Føring gebyr ved manuell betaling

Føre bort småbeløp: Avskriv saldo på leverandør

 

BANKSTYRING:

Føre utlegg uten mva:  Føring bilag uten mva i bankstyring

Føre utlegg med mva:Føring bilag med mva i bankstyring

Føre mellom to bankkontoer med ulik valuta: Føring mellom bankkontoer med ulik valuta

Reversere bilag: Reversere bilag i bankstyring

Føre inngående betalinger: Føre inngående betalinger som ikke er matchet

Føre banktransaksjoner fra kontoutdrag: Føre og matche banktransaksjoner

Føre Kasseoppgjør : Hvordan bokføre kasseoppgjør

Korrigere mva bilag/Korrigere mva på Expense fra Payroll: Korrigere mva bilag/korrigere mva på Expense

 

HOVEDBOK:

Føre bilag: Hvordan føre hovedbokstransaksjoner

Føre utbetaling av lønn: Føre utbetaling av lønn

Reversere hovedboksbilag:Reversere hovedboksbilag

Repeterende hovedbokstransaksjoner: Hvordan føre repeterende hovedbokstransaksjoner

Forklaring på balansekontoer for bruk ved årslutt og årsoppgjørspostering: Balansering av regnskapet ved årsavslutning

Føre mellom bankkontoer med ulik valuta: Føring mellom bankontoer med ulik valuta

 

AVGIFTER

Mva justering: Avgiftsjustering

Reversere avgiftsjustering: Reversere avgiftsjustering

Tømme avgiftskontoer mot oppgjørskonto for mva: Tømme mve konto mot 2740

Føre tollfaktura: Innleggelse tollfaktura

 

VALUTA

Manuell føring betalinger: Hvordan registrere manuell betaling valuta:

Valutajustering: Valutajustering kunder

Valutajustering Hovedbok: Valutajustering Hovedbok

 

DRIFTSMIDLER

Kjøre avskrivninger: Slik kjører du avskrivninger etter at driftsmidler er lagt inn

Reversere/slette et driftsmiddel: Reversere driftsmiddel

Salg av driftsmiddel: Utrangering/Salg av driftsmiddel

 

Periodisering

Kjør periodisering: Kjør periodisering

 

Logistikk:

Føringer som skjer i logistikken: Forklaring rundt føringer i logistikkmodulen